Een nieuwkomer in groeo 3 betekent een (nieuwe) uitdaging voor jou als leerkracht! Als een leerling in Nederland 2 jaar kleuteronderwijs (groep 1 en 2) heeft gevolgd, dan is er al een stevige basis gelegd voor het leren rekenen en lezen in groep 3. Omdat een nieuwkomer minder lang kleuteronderwijs heeft gevolgd, is zijn basis kleiner dan van een leerling die twee jaar heeft gekleuterd. Zeker bij de vakken rekenen en lezen kan dit lastig zijn. Waar houd je rekenning mee?

Rekenen: vermoedelijk kent het kind nog niet alle rekenbegrippen, zoals: meer, minder, evenveel, de getallenlijn, eerste, laatste, voorste, middelste, achteraan, de helft, het dubbele, delen, plus, min etc. Het is belangrijk dat het kind, voordat de les wordt behandeld, de rekenbegrippen van deze les uitgelegd krijgt. Goede hulpmiddelen kunnen een rekenwoordenboekje, spiekschrift (bijvoorbeeld met de vriendjes van 10) of rekenbegrippenkaart zijn. Een website met rekenbegrippen in verschillende talen vind je hier.www.meertaligheid.be | Wiskunde - begrippenlijst  

Lezen: methodes voor technisch lezen veronderstellen een (grote) woordenschat. Nieuwkomers beheersen deze basiswoordenschat nog onvoldoende. Tijdens de les is het belangrijk hier aandacht aan te besteden zodat een leerling de les goed kan volgen. Voor meer uitleg en tips: Startpakket Nieuwkomers Woordenschat Woordenschat - Taalschool en Website Lowan (handleiding technisch leesonderwijs van de methodes VLL, Actief leren Lezen, LIJN 3) Handleiding-Actief-leren-lezen_voorjaar-2022.pdf (lowan.nl).  

Klankles: Voordat een nieuwkomer een nieuwe letter aangeboden krijgt, is het belangrijk dat hij/zij de bijbehorende klank beheerst. Zeker bij de start van het technisch lezen vinden kinderen de auditieve analyse van woorden moeilijk. Ook komen niet alle Nederlandse klanken voor in andere talen. Aandacht voor klankonderwijs is daarom noodzakelijk. Voor meer uitleg en tips: Startpakket Nieuwkomers Klankonderwijs Startpakket Nieuwkomers Archives - Taalschool en zie de website van het Lowan of de site www.moedint2.nl 

Werken in een werkboekje: In groep 3 wordt veel in een werkboekje gewerkt. Niet alle kinderen weten hoe je werkt in een werkboekje. Gerichte aandacht en instructie hierbij helpt de leerling om het later zelstandig te kunnen. Denk aan het werken van boven naar beneden op een bladzijde en het schrijven van links naar rechts. Ook kan de lay-out van een werkboekje of werkblad voor verwarring zorgen. Het kan helpen om op het bord het werkblad te laten zien, een kader te tekenen om de opdracht heen of een stip te plaatsen waar te beginnen etc.

Tenslotte kan het helpend zijn om aan de ouders van jouw leerling te vragen hoe het onderwijs is georganiseerd in het land van herkomst. In veel landen starten kinderen later met onderwijs dan in Nederland. Soms start een kind bijvoorbeeld op 6 of 7 jarige leeftijd met onderwijs. een kind heeft dan niet alleen minder lang kleuteronderwijs in Nederland gevolgd, maar dus ook geen onderwijs in eigen land(moedertaal) gehad. Een kennismakingsgesprek met ouders plannen in een van de eerste weken, is daarom helpend om de verwachtingen van zowel school als ouders naar elkaar uit te spreken.
Cookie instellingen