Aanmelden


Taalschool Utrecht ontvangt nieuwkomers uit de hele wereld, ook nieuwkomers die al enige tijd in Nederland onderwijs volgden op een AZC-school maar door verhuizing naar Utrecht ingeschreven dienen te worden op onze school.
Kinderen die in Nederland zijn geboren maar meerdere jaren in het buitenland verbleven en daardoor
de Nederlandse taal niet beheersen zijn ook welkom op onze school.

Kinderen die geen Nederlands spreken en niet tot de bovengenoemde doelgroep behoren, worden niet
door ons  aangenomen. Het is dus van groot belang dat ouders van niet-Nederlandssprekende peuters
een Voor- en Vroegschoolse Educatie voorziening zoeken. Peuters die al geruime tijd (langer dan 6 maanden) 
Voor- en Vroegschoolse Educatie hebben gevolgd, maar nog onvoldoende Nederlands spreken
beschouwen wij niet als nieuwkomers. Deze kinderen worden dan ook niet door ons aangenomen.
De directie van Taalschool Utrecht is eindverantwoordelijk voor het aannamebeleid en is bevoegd
een verzoek tot aanmelding te toetsen aan de door ons gestelde criteria. Indien u niet zeker weet of uw kind
tot de hierboven beschreven doelgroep behoort, verzoeken wij u contact op te nemen met onze inschrijver; Michelle de Jong via: start@taalschoolutrecht.nl 

Klik hier voor het aanmeldingsformulier om uw kind aan te melden..

 
Cookie instellingen