Sociaal Emotioneel Leren

Waarom is SEL belangrijk voor de leerlingen op de Taalschool?


Sociaal Emotioneel Leren geeft de leerlingen van Taalschool Utrecht de volgende handvatten voor sociale integratie in het vervolgonderwijs:
 • Taal om gevoelens en emoties onder woorden te brengen
 • kennen van gedragsverwachtingen
 • kennen van en oefening met omgangsvormen oefening met sociale vaardigheden.
De voor- en door Taalschool Utrecht, ontwikkelde "SEL" methodiek is hierbij leidraad.

Deze methodiek is gebaseerd op de SEL competenties:Besef van zichzelf
De leerlingen leren emoties verwoorden
Zelfmanagement
De leerlingen leren zelfbeheersingstechnieken en reflecteren op hun eigen handelen
Besef van de ander
De leerlingen leren over empathie en respectvol gedrag naar anderen
Relaties kunnen hanteren
De leerlingen leren hun grens aangeven, samen spelen en afscheid nemen
Keuzes maken
De leerlingen leren over zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid en voor elkaar zorgen.

Door te werken vanuit een eenduidige pedagogische grondhouding bieden wij een veilige en voorspelbare leeromgeving waarbinnen sociaal emotioneel leren mogelijk is.
Dit doen wij door:
 • positieve verwachtingen uit te spreken rondom gewenst gedrag.
 • het creëren van mogelijkheden om op gedrag te reflecteren.
 • het voorleven van gewenst gedrag (voorbeeldfunctie).
 • oog te hebben voor de verschillende migratie en culturele achtergronden.
 • bewust te kiezen voor trauma sensitief lesgeven.
Zo gebruiken wij in elke klas een emotiemeter waarop de leerlingen kunnen aangeven hoe zij zich voelen.
Er worden verwachtingen uitgesproken over gedrag in de klas, tijdens leswisselingen en buitenspelen.
Deze verwachtingen sluiten aan bij de leerdoelen van de SEL lessen. Zo hebben wij zoveel mogelijk aandacht voor de sociale veiligheid van onze leerlingen. In een SEL les (elke maandagmiddag) werken we steeds aan een ander leerdoel passend bij één van de competenties. Wij bieden hierbij concrete handvatten en oefenen de vaardigheden door middel van: het uispelen van situaties aanbieden van hulpzinnen inzicht geven in 'actie en reactie' spelenderwijs werken aan zelfvertrouwen werken aan groepsvorming tips voor passend leerkrachtgedrag
Dit zijn praktische tips die je morgen kan inzetten 

 
 • Hang een emotiemeter bij de deur, leerlingen kunnen aanwijzen hoe zij zich voelen. Als de leerling hoog in emotie zit zal het gebruiken van taal niet altijd lukken.
 • Spreek positieve gedragsverwachtingen expliciet uit. . 
 • Inzicht in de ‘Window of tolerance’ geeft een inkijk in het gedrag van leerlingen die te maken hebben met een hoog stressniveau, Trauma en stress bij kinderen en ouderen | Augeo Foundation (filmpje). Via deze link is een video beschikbaar die de window of tolerance toelicht
 • Bedenk welke leeftijd past bij het gedrag van de leerling en pas het pedagogisch handelen en de verwachtingen hierop aan.
 • Een nieuwe leerling zorgt voor een verandering in de fase van groepsvorming. Ga weer terug naar de Forming fase en bied passende activiteiten aan om de nieuwe leerling kennis te laten maken met de routines, structuren en mede klasgenoten. Via deze link een boek met 108 werkvormen voor groepsvorming.
 • Bied basis sociale vaardigheden aan en model hierbij de gedragsverwachting. Via het boek ‘SEL’ van Kees van Overveld hebben wij een eigen SEL methodiek geschreven. In dit artikel een korte toelichting over deze manier van werken.


Wil je nog meer informatie? 

Als je aan de slag SEL, dit handige informatiebronnen:

 

  
 
 

Cookie instellingen