Stedelijk Expertiseteam Nieuwkomers

Taalschool Utrecht coordineert (in gezamenlijkheid met International School Utrecht) het Stedelijk Expertiseteam Nieuwkomers.
Vanuit dit expertiseteam ontwikkelen wij de volgende activiteiten.
 

Aanbod voor jonge nieuwkomers (kleuters)

We hebben een startpakket ontwikkeld voor scholen die werken met jonge nieuwkomers.
Dit pakket biedt informatie voor leerkrachten en intern Begeleiders en is te vinden onder de onderstaande link:
Startpakket kleuters - Taalschool Utrecht

 

Bijeenkomsten Jonge Kind voor VE & PO groep 1,2

In aansluiting op het UKK (Utrechts Kwaliteitskader voor Educatie van het Jonge Kind) bieden we dit jaar als VE aanbieders en Samenwerkingsverband Utrecht PO drie gezamenlijke thema-bijeenkomsten aan voor medewerkers die binnen kinderopvang en scholen in Utrecht werken met kinderen in de leeftijd van 2-7 jaar Het aanbod is kostenloos te volgen.
 
Dinsdag 5 maart 2024 van 15 – 17 uur
Samenwerking met ouders, culturele sensitiviteit en versterken van het thuisnetwerk
Klik hier voor aanmelden
 
Woensdag 10 april 2024 van 15 – 17 uur
Taalontwikkeling en meertaligheid
Klik hier voor aanmelden
 
Donderdag 16 mei 2024 van 15 – 17 uur
Trauma, veerkracht en sociaal emotioneel leren
Klik hier voor aanmelden
 
U ontvangt twee weken voor de bijeenkomst een mail met meer informatie en de locatie. 
Training nieuwkomersspecialisten
In opdracht van het Samenwerkingsverband en in samenwerking met de Hogeschool van Utrecht, de Marnix Academie en het Lectoraat Meertaligheid en Onderwijs, scholen we nieuwkomersspecialisten op de Utrechtse scholen. In januari 2023 is een eerste ronde van deze training gestart, in september zal een tweede groep starten.
Met deze training versterken we het aanbod voor nieuwkomers binnen de stad Utrecht.

 

Training Netwerk Nieuwkomers

In opdracht van het Samenwerkingsverband en in samenwerking met de Hogeschool van Utrecht, de Marnix Academie en het Lectoraat Meertaligheid en Onderwijs, scholen we nieuwkomersspecialisten op de Utrechtse scholen.
 
In januari 2024 zullen wij starten met Ronde 3. Met deze training versterken we het aanbod voor nieuwkomers binnen de stad Utrecht.
 
De voorlichtingen voor Ronde 4 staan gepland op:
  • Maandag 11 maart van 16-17 uur online
  • Dinsdag 19 maart van 16-17 uur online.
Informatie over de aanmelding van deze voorlichting verloopt via het Samenwerkingsverband.  

Meer vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via stedelijkexpertiseteam@taalschoolutrecht.nl


           
Mary Aben                                                           Esther van Zoest


            
Titia Malschaert                                                 Rianne Roodbeen   


   
                                      

Cookie instellingen