Medezeggenschapsraad

Wat is een MR?
MR staat voor MedezeggenschapsRaad.
Medezeggenschap houdt in dat leerkrachten en ouders advies mogen geven aan de directie.
De MR praat bijvoorbeeld mee over de organisatie van de school en nieuwe juffen en meesters die op Taalschool Utrecht komen werken.
In de MR zitten ouders en juffen en meesters. De directie van de school zit niet in de MR.
Omdat de leerlingen op Taalschool Utrecht korter dan drie jaar op de school zitten, is het mogelijk dat ouders van Taalschool Utrecht voor een kortere periode lid worden van de MR De Wet op de medezeggenschapsraad (WMS) verplicht elke school om een MR te hebben .
Deze wet uit 2006 beschrijft de rechten en plichten van een MR.
Kijk op de website voor meer informatie https://infowms.nl/content/actuele-tekst-wms

Wie zitten er in de MR van Taalschool Utrecht?
De medezeggenschapsraad van Taalschool Utrecht bestaat uit:

                   
     
Sandra van Ooijen                         Maaike Sluiskes Slagboom

   
Elise van Andel                                Annelies Huijsmans


Op dit moment zoeken wij ouder(s) die willen deelnemen aan de personeelsgeleding van de MR Wilt u meedenken en praten?
Ongeveer 10 keer per jaar komen wij als MR samen om de organisatie van taalschool Utrecht te bespreken.
Ook als u niet elke keer kan, kunt u zich opgeven om af en toe mee te denken.
Ons e-mail adres is MR@taalschoolutrecht.nl


Rechten en plichten van een MR
De MR is bevoegd tot het bespreken van alle zaken rondom de organisatie van Taalschool Utrecht.
Zij kunnen voorstellen doen aan de directie. Op een aantal punten heeft de MR instemmingsbevoegdheid.
Te denken valt hierbij aan: wijzigen onderwijskundige doelstellingen van de school, wijziging vaststelling van onderwijstijd en vaststelling van de schoolgids. Daarnaast hebben zij adviesbevoegdheid. Daarbij hoort bijvoorbeeld wijziging of vaststelling van beleid tot het toelaten van leerlingen, het regelen van de vakantie, nieuwbouw en nog vele andere zaken. Tot slot heeft de MR informatiebevoegdheid.
Dit betekent dat de MR informatie kan opvragen bij de directie van de school over relevante zaken.
Cookie instellingen