Traumasensitief lesgeven

Waarom is traumasensitief lesgeven belangrijk voor de leerlingen op de Taalschool?


Op Taalschool Utrecht hebben wij te maken met leerlingen en hun onzichtbare koffers vol ervaringen.
Verscheidene van deze ervaringen hebben te maken met trauma en verlies.
Denk aan het verhuizen of vluchten naar een ander land, het achterlaten of verliezen van familieleden of andere traumatische ervaringen.
Deze leerlingen zullen stress en onveiligheid ervaren op andere momenten dan wij verwachten.
Om te zorgen dat dit gedrag niet wordt gezien als probleemgedrag kiezen wij voor traumasensitief lesgeven.
Taalschool Utrecht wil voor getraumatiseerde kinderen een plek zijn waar zij zich veilig voelen en waar ze vertrouwen in zichzelf en anderen kunnen ontwikkelen. Het vergroten van de veerkracht staat bij traumasensitief lesgeven centraal.
Alle elementen van traumasensitief lesgeven dragen bij aan positieve, adaptieve respons op stressvolle omstandigheden.
Het biedt de kans om voor de kinderen een veilige situatie te creëren waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Leerkrachten kunnen hiermee in het leven van de kinderen een groot verschil maken.De speltherapeut en gedragsspecialist ondersteunen het team bij het vergroten van hun kennis en het ontwikkelen van de traumabril.
Dit vraagt om een schoolbrede aanpak waarin de eenduidige pedagogische grondhouding van SEL (Sociaal Emotioneel Leren) een onderdeel van is.

Dit betekent in de praktijk:
 • Scholing voor het gehele team
 • Wekelijkse aandacht voor SEL
 • Aandacht voor sociale veiligheid Collegiale consultatie

Dit zijn praktische tips die je morgen kan inzetten:

 • Begin bij de klasseninrichting, is deze rustig en overzichtelijk? Ga achterin de klas zitten en kijk eens naar het uitzicht wat de leerlingen hebben. Vraag jezelf af of alles wat er hangt functioneel en up-to-date is.
 • Kijk naar de plekken van de leerlingen. Leerlingen die zich snel onveilig kunnen voelen in een situatie houden graag overzicht. Zet deze leerling eens achteraan met zijn rug tegen de muur zodat hij/zij overzicht heeft over de klas.
 • Hang een emotiemeter bij de deur waar leerlingen bij binnenkomst op kunnen aanwijzen hoe zij zich voelen.  
 • Wees voorspelbaar en gebruik visuele ondersteuning. Bijvoorbeeld pictogrammen voor het dagprogramma of vaste routines in de klas. Via Sclera picto’s is voor bijna elke handeling of situatie een pictogram te vinden.
 • Bedenk welke gedachten en gevoelens het gedrag hebben veroorzaakt. Is er iets gebeurd wat het gedrag heeft getriggerd? Dit kan ook iets zijn dat een herinnering oproept: zoals een geluid, een geur of een beeld.
 • Geef een leerling een ‘time-in’ in plaats van een ‘time-out’. Een rustige plek in de klas om af te koelen en om weer in controle te komen.
 • Via Augeo is er een e-learing over het bieden van steun aan vluchtelingenkinderen. Deze e-learning is gratis te volgen. Traumasensitief onderwijs - Augeo
 • In een hand-out zijn verschillende factoren beschreven die antwoord geven op de vraag Wat kun je doen als een kind buiten zijn raampje gaat?’

Wil je nog meer informatie? 

Cookie instellingen