Privacybeleid

Privacy Statement
Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen.
In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school,
worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd.
Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor het onderwijs.
De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.
De school maakt gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen beperkt aantal leerlinggegevens.
De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Informatie over leerlingen kan gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, als daarvoor de noodzaak bestaat en als die uitwisseling bij wet verplicht is.
Een van de belangrijke onderdelen van deze AVG is, dat wij zorgvuldig omgaan met beeldmateriaal van de leerlingen.
Ouders moeten tijdens de intake specifieke toestemming geven voor het gebruik van het beeldmateriaal van hun kinderen. Dat betekent dat het voor ouders duidelijk moet zijn voor welk gebruik van het beeldmateriaal ze toestemming geven en hoe lang deze toestemming geldig is.
Uiteraard zijn er in de school ook ouders die foto’s of video’s maken bijvoorbeeld bij feestelijke gelegenheden.
De school moet een veilige omgeving zijn voor alle kinderen (en hun ouders) en zij moeten niet het risico lopen ongewenst gefotografeerd te worden.
Daarom vragen we aan alle ouders om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s en is het niet toegestaan om foto- of video-opnames die gemaakt zijn op school te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden. Voor meer informatie over de AVG kunt u terecht bij een van de locatieleiders.

Meer informatie over het privacy is te vinden op website van de stichting PCOU Willibrord www.pcouwillibrord.nl U kunt ook uw vragen en of opmerkingen sturen naar: privacy@pcouwillibrord.nl. U krijgt dan binnen 5 werkdagen een antwoord Uiteraard kunt u ook binnen lopen bij de administratie of de locatieleiders.

Uitgebreid Privacy Statement

Hoe maken we gebruik van beeldmateriaal van onze leerlingen?
Lees het in deze brief.

 

 

Cookie instellingen