Verlof aanvragen

                                                                                              Lees de site in een andere taal via Google Translate.

 

Verlof aanvragen

 

 

Leerplicht

In het Nederlands Wetboek staat dat kinderen verplicht zijn om onderwijs te volgen. Dit wordt ‘leerplicht’ genoemd. Alleen als een kind ziek is, hoeft het niet naar school. Als een kind afwezig is, niet ziek is en u geen toestemming heeft van de schoolleiding om afwezig te zijn, kan de gemeente een geldboete opleggen aan de ouders omdat het kind niet op school was. Deze leerplicht heeft ook tot gevolg dat u toestemming moet vragen aan de schoolleiding als u uw kind een of meerdere dagen niet op school wilt laten zijn vanwege een gebeurtenis.

 

Verlof voor maximaal 10 schooldagen aanvragen Als u verlof van maximaal 10 schooldagen wilt aanvragen kunt u hier het formulier downloaden en digitaal invullen. Het volledig ingevulde formulier moet worden gemaild naar administratie@taalschoolutrecht.nl. Uw aanvraag zal in behandeling worden genomen door de schoolleiding en u ontvangt per e-mail een antwoord op het ingediende verlof.

 

Hulp bij het digitaal invullen

Download het formulier hier.

Sla het formulier op in uw documenten.

Open het formulier vanuit uw documenten.

Het document wordt nu geopend in Adobe.

Klik rechts op ‘Invullen en ondertekenen’.

U kunt het formulier nu digitaal invullen.

Ook kunt u het formulier digitaal ondertekenen met de muis.

Sla het ingevulde en ondertekende formulier op. Verstuur het als bijlage per mail naar administratie@taalschoolutrecht.nl.

 

Formulier afdrukken

Als het niet lukt om het formulier digitaal in te vullen, dan kunt u het formulier ook afdrukken. Vul het formulier vervolgens in. Scan het formulier of maak er een foto van. De scan of de foto kunt u als bijlage per mail versturen naar administratie@taalschoolutrecht.nl.

 

Papieren formulier

Als u het formulier niet digitaal kunt invullen of kunt afdrukken, dan kunt u een formulier vragen bij de schoolleiding. U kunt het vervolgens ingevuld en ondertekend weer inleveren bij de schoolleiding.

 

Verlof voor meer dan 10 schooldagen aanvragen Voor bijzonder verlof van meer dan 10 schooldagen is toestemming nodig van de leerplichtambtenaar. De ouder/verzorger dient een aanvraag in bij de gemeente Utrecht. Na het horen van de schooldirecteur neemt de gemeente een beslissing. U kunt bijzonder verlof voor meer dan 10 schooldagen aanvragen via het formulier op de website van de gemeente Utrecht.