Verlof aanvragen

                                                                                              Lees de site in een andere taal via Google Translate.

 

Als u verlof wilt aanvragen kunt u hiervoor het formulier opvragen bij de locatie leider.

U kunt ook het formulier hier downloaden en al zelf invullen. 

Het volledig ingevulde formulier moet worden ingeleverd bij de administratie op locatie Ondiep. U kunt het ook afgeven aan de locatie leider op de locatie van uw kind.

Uw aanvraag zal in behandeling worden genomen door de directeur en u ontvangt schriftelijk een antwoord op het ingediende verlof.

 

In het Nederlands Wetboek staat dat kinderen verplicht zijn om onderwijs te volgen. Dit wordt ‘leerplicht’ genoemd. Alleen als een kind ziek is hoeft het niet naar school. Als een kind afwezig is, niet ziek is en u geen toestemming heeft van de schoolleiding om afwezig te zijn, kan de gemeente een geldboete opleggen aan de ouders omdat het kind niet op school was.

Deze leerplicht heeft ook tot gevolg dat u toestemming moet vragen aan de directie als u uw kind een of meerdere dagen niet op school wilt laten zijn vanwege een gebeurtenis. De directie beslist over verlofaanvragen voor maximaal 10 schooldagen. Heeft u langer dan 10 schooldagen verlof nodig, dan dient u een aanvraag in bij de leerplichtambtenaar van de Gemeente Utrecht.

Klik hier voor de folder van de gemeente Utrecht over het aanvragen van bijzonder verlof.

Verlof maximaal 10 schooldagen
Voor bijzonder verlof van maximaal 10 schooldagen vraagt u toestemming bij de directie van de Taalschool. De directie besluit over het toekennen of afwijzen van de aanvraag. Hierbij moet de school dezelfde regels hanteren als de leerplichtambtenaar. U kunt dit verlof aanvragen via het formulier ‘bijzonder verlof maximaal 10 schooldagen’. Dit formulier is te verkrijgen bij de directie.  

Verlof meer dan 10 schooldagen
Voor bijzonder verlof van meer dan 10 schooldagen is toestemming nodig van de leerplichtambtenaar. De ouder/verzorger dient een aanvraag in bij de gemeente Utrecht. Na het  horen van de schooldirecteur neemt de gemeente een beslissing. U kunt bijzonder verlof voor meer dan 10 schooldagen aanvragen via het formulier op de website van de gemeente Utrecht.