Overstapbegeleiding

Overstapbegeleiding

Met ingang van januari 2018 begeleidt Taalschool Utrecht de overstap van de Taalschool naar de nieuwe vervolgschool.

Nt2- bijeenkomsten

 

Gezien de huidige situatie plannen wij - vooralsnog- twee bijeenkomsten, waarvan er een bijeenkomst op Taalschool Utrecht zal plaatsvinden en een bijeenkomst online via Teams. Waarschijnlijk volgen er later in het schooljaar nieuwe data voor bijeenkomsten. Houd hiervoor deze site in de gaten.

Vanzelfsprekend houden wij ons tijdens de bijeenkomst op Taalschool Utrecht aan de voorschriften die gelden i.v.m. Corona. Er zal dan ook een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn.

Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via nt2overstap@taalschoolutrecht.nl.

 

Data informatiebijeenkomst schooljaar 2020/2021:

Maandag 21 september 2020 

Waar: Taalschool Utrecht, Ondiep 63

Tijd: (15.45 inloop) 16 uur - 16.45 uur 

 

Vrijdag 25 september 2020

Waar: Online via Teams

Tijd: 15.30 uur - 16.00 uur

 

Onderwerpen van de bijeenkomsten zijn o.a.: 

· Aandachtspunten voor de ontvangende leerkracht m.b.t. de overstap van de leerling

· Toelichting op de Overstapbegeleiding vanuit Taalschool Utrecht

· Het beantwoorden van aanwezige vragen

 

De online bijeenkomst zal zich met name richten op:

· Aandachtspunten voor de ontvangende leerkracht m.b.t. de overstap van de leerling

· Toelichting op de Overstapbegeleiding vanuit Taalschool Utrecht

· Het beantwoorden van aanwezige vragen

Vanzelfsprekend kan er - naast het aanmelden voor de bijeenkomst- voor vragen over de overstapbegeleiding contact opgenomen worden via nt2overstap@taalschoolutrecht.nl of 06 14 87 89 56

 

Er zijn verschillende vormen mogelijk wat betreft de begeleiding, afhankelijk van verschillende factoren. In ieder geval zal er een bezoek zijn op de ontvangende school, waarbij een observatie en een gesprek plaatsvindt. Vervolgens wordt in overleg bepaald hoe de vervolgbegeleiding eruit zal zien.

Mocht u nog vragen hebben over de overstapbegeleiding dan kun u contact opnemen met onze Nt2-overstapconsulenten via telefoon of mail.

Telefoonnummer: 06 14878956 Mailadres: nt2overstap@taalschoolutrecht.nl

 

Achtergrond informatie Nt2-overstapbegeleiding

Nt2- Overstapconsulent

Vanuit Taalschool Utrecht vervullen Leonie de Heer en Mary Aben deze functie.

Leonie de Heer is sinds 2009 werkzaam op Taalschool Utrecht, als senior leerkracht met NT2-specialisatie en bouwcoördinator. Voor de Taalschool heeft zij als logopediste op een cluster 2 school gewerkt en als leerkracht op een school met een ‘gemengde populatie’ in de stad Utrecht.

Mary Aben is sinds 2013 werkzaam op Taalschool Utrecht, eveneens als senior leerkracht met NT2-specialisatie. Daarnaast werkt zij vanaf 2018 als gedragsspecialist en is betrokken bij het vormgeven van een eigen methode ‘Sociaal Emotioneel Leren’ op Taalschool Utrecht.

Het leren van een nieuwe taal

Na het eerste onderwijsaanbod op de Taalschool Utrecht stromen de leerlingen door naar een andere school, passend bij de onderwijsmogelijkheden van de leerling. Men moet zich daarbij goed realiseren dat de begeleiding en ondersteuning op het gebied van de NT2-ontwikkeling binnen het te volgen onderwijs

nog extra begeleiding behoeft. Het leren van een nieuwe taal neemt gemiddeld genomen zo’n 5 jaar in beslag.

Zowel het samenwerkingsverband als Taalschool Utrecht ontvangt signalen vanuit de ontvangende scholen dat men gezien de reeds aanwezige zorg (en arrangementen) in een groep, de leerling vanuit de Taalschool niet kan voorzien in zijn onderwijsbehoefte.

Inzetten van expertise en ervaring

Gezien de aanwezige expertise op Taalschool Utrecht en ervaring in het begeleiden van NT2-leerlingen zou het inzetten van deze expertise binnen het reguliere onderwijs een meerwaarde betekenen in het onderwijsaanbod aan NT2-leerlingen.

Overleg tussen het samenwerkingsverband, de verschillende schoolbesturen en Taalschool Utrecht heeft geresulteerd in ambulante begeleiding expertise nieuwkomers binnen de stad Utrecht.

Uitgangspunt van de begeleiding ligt op het vergroten van de kennis en inzicht op de ontvangende school op het gebied van NT2, het bieden van praktische handreikingen en het coachen van leerkrachten binnen het reguliere onderwijs op het gebied van NT2-begeleiding.

Na enkele maanden vragen we u een overstaprapportage voor de leerling in te vullen zodat wij feedback krijgen op onze manier van werken en over de aansluiting van Taalschool leerlingen op het reguliere onderwijs.

 

Overstapconsulenten 

 

 

 
Leonie de Heer Mary Aben
20190611 1696 800 20190611 1716 800