Overstapbegeleiding

Overstapbegeleiding

Met ingang van januari 2018 begeleidt Taalschool Utrecht de overstap van de Taalschool naar de nieuwe vervolgschool.

INFORMATIE EXTERNEN TEN TIJDE VAN DE MAATREGELEN RONDOM HET CORONAVIRUS D.D. JANUARI 2021

Nt2- bijeenkomsten

 

Gezien de huidige situatie plannen wij - vooralsnog- online informatiebijeenkomsten. De onlinebijeenkomsten worden gehouden via Teams. 

Aanmelden voor deze onlinebijeenkomsten is nodig en kan via nt2overstap@taalschoolutrecht.nl.

U ontvangt de digitale link een aantal dagen voor de opgegeven datum van de desbetreffende bijeenkomst. 

Elke onlinebijeenkomst vindt plaats van 15.30 uur - 16.00 uur. 

Graag benoemen wij expliciet dat deze bijeenkomsten juist ook voor leerkrachten, leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten georganiseerd worden. 

 

 

Onderwerpen van de onlinebijeenkomsten: 

· Aandachtspunten voor de ontvangende school m.b.t. de overstap van de leerling

· Toelichting op de Overstapbegeleiding vanuit Taalschool Utrecht

· Het beantwoorden van aanwezige vragen

 

Vanzelfsprekend kan er - naast het aanmelden voor de onlinebijeenkomst- voor vragen over de overstapbegeleiding contact opgenomen worden via nt2overstap@taalschoolutrecht.nl of op

06 14 87 89 56 / 030 2944664 (op de maandag, dinsdag en vrijdag) 

 

 

Data informatiebijeenkomst schooljaar 2020/2021:

Maandag 9 november 2020                   15.30 uur - 16.00 uur

Vrijdag 20 november 2020                     15.30 uur - 16.00 uur

Maandag 8 februari 2021                       15.30 uur - 16.00 uur

Dinsdag 16 februari 2021                       15.30 uur - 16.00 uur

Maandag 8 maart 2021                          15.30 uur - 16.00 uur

Vrijdag 19 maart 2021                            15.30 uur - 16.00 uur

Vrijdag 9 april 2021                                 15.30 uur - 16.00 uur

Maandag 31 mei 2021                            15.30 uur - 16.00 uur 

Vrijdag 2 juli 2021                                   15.30 uur - 16.00 uur

Dinsdag 6 juli 2021                                 15.30 uur- 16.00 uur

 

 

Achtergrond informatie Nt2-overstapbegeleiding

Nt2- Overstapconsulent

Vanuit Taalschool Utrecht vervullen Leonie de Heer en Mary Aben deze functie.

Leonie de Heer is sinds 2009 werkzaam op Taalschool Utrecht, als senior leerkracht met NT2-specialisatie en bouwcoördinator. Voor de Taalschool heeft zij als logopediste op een cluster 2 school gewerkt en als leerkracht op een school met een ‘gemengde populatie’ in de stad Utrecht.

Mary Aben is sinds 2013 werkzaam op Taalschool Utrecht, eveneens als senior leerkracht met NT2-specialisatie. Daarnaast werkt zij vanaf 2018 als gedragsspecialist en is betrokken bij het vormgeven van een eigen methode ‘Sociaal Emotioneel Leren’ op Taalschool Utrecht.

Het leren van een nieuwe taal

Na het eerste onderwijsaanbod op de Taalschool Utrecht stromen de leerlingen door naar een andere school, passend bij de onderwijsmogelijkheden van de leerling. Men moet zich daarbij goed realiseren dat de begeleiding en ondersteuning op het gebied van de NT2-ontwikkeling binnen het te volgen onderwijs

nog extra begeleiding behoeft. Het leren van een nieuwe taal neemt gemiddeld genomen zo’n 5 jaar in beslag.

Zowel het samenwerkingsverband als Taalschool Utrecht ontvangt signalen vanuit de ontvangende scholen dat men gezien de reeds aanwezige zorg (en arrangementen) in een groep, de leerling vanuit de Taalschool niet kan voorzien in zijn onderwijsbehoefte.

Inzetten van expertise en ervaring

Gezien de aanwezige expertise op Taalschool Utrecht en ervaring in het begeleiden van NT2-leerlingen zou het inzetten van deze expertise binnen het reguliere onderwijs een meerwaarde betekenen in het onderwijsaanbod aan NT2-leerlingen.

Overleg tussen het samenwerkingsverband, de verschillende schoolbesturen en Taalschool Utrecht heeft geresulteerd in ambulante begeleiding expertise nieuwkomers binnen de stad Utrecht.

Uitgangspunt van de begeleiding ligt op het vergroten van de kennis en inzicht op de ontvangende school op het gebied van NT2, het bieden van praktische handreikingen en het coachen van leerkrachten binnen het reguliere onderwijs op het gebied van NT2-begeleiding.

Na enkele maanden vragen we u een overstaprapportage voor de leerling in te vullen zodat wij feedback krijgen op onze manier van werken en over de aansluiting van Taalschool leerlingen op het reguliere onderwijs.

 

Overstapconsulenten 

 

 

 
Leonie de Heer Mary Aben
20190611 1696 800 20190611 1716 800