Overstapbegeleiding

Met ingang van januari 2018 begeleidt Taalschool Utrecht de overstap van de Taalschool naar de nieuwe vervolgschool.

Nt2- bijeenkomsten

Voor leerkrachten die een leerling vanuit de Taalschool in de groep krijgen, is er een bijeenkomst  waarin zij in een notendop relevante informatie ontvangen over de Taalschool, de NT2-ontwikkeling en handreikingen krijgen over NT2-onderwijs aan nieuwkomers.

Daarnaast zal in deze bijeenkomst informatie gegeven worden over eventuele vervolgbegeleiding.

Locatie bijeenkomsten:

Taalschool Utrecht
Ondiep 63
3552 EB Utrecht

Tijdstip:

15.45 – 16.45 uur

Data volgende bijeenkomst:

Dinsdag 21 januari 2020

Dinsdag 4 februari 2020

Vrijdag 7 februari 2020

Maandag 9 maart 2020

Doorgeven van uw aanwezigheid bij een van de bijeenkomst via nt2overstap@taalschoolutrecht.nl wordt op prijs gesteld.

Er zijn verschillende vormen mogelijk wat betreft de begeleiding, afhankelijk van verschillende factoren. In ieder geval zal er een bezoek zijn op de ontvangende school, waarbij een observatie en een gesprek plaatsvindt. Vervolgens wordt in overleg bepaald hoe de vervolgbegeleiding eruit zal zien.

Mocht u nog vragen hebben over de overstapbegeleiding dan kun u contact opnemen met onze Nt2-overstapconsulent Leonie de Heer via telefoon of mail.

Telefoonnummer: 06 14878956

Mailadres: nt2overstap@taalschoolutrecht.nl

Informatie Nt2-overstapbegeleiding

Nt2- Overstapconsulent

Vanuit Taalschool Utrecht vervult Leonie de Heer deze functie. Leonie de Heer is sinds 2009 werkzaam op Taalschool Utrecht, als senior leerkracht met NT2-specialisatie en bouwcoördinator. Voor de Taalschool heeft zij als logopediste op een cluster 2 school gewerkt en als leerkracht op een school met een ‘gemengde populatie’ in de stad Utrecht.

Het leren van een nieuwe taal

Na het eerste onderwijsaanbod op de Taalschool Utrecht stromen de leerlingen door naar een andere school, passend bij de onderwijsmogelijkheden van de leerling.  Men moet zich daarbij goed realiseren dat de begeleiding en ondersteuning op het gebied van de NT2-ontwikkeling binnen het te volgen onderwijs nog extra begeleiding behoeft. Het leren van een nieuwe taal neemt gemiddeld genomen zo’n 5 jaar in beslag.

Zowel het samenwerkingsverband als Taalschool Utrecht ontvangt signalen vanuit de ontvangende scholen dat men gezien de reeds aanwezige zorg (en arrangementen) in een groep, de leerling vanuit de Taalschool niet kan voorzien in zijn onderwijsbehoefte.

Inzetten van expertise en ervaring

Gezien de aanwezige expertise op Taalschool Utrecht en ervaring in het begeleiden van NT2-leerlingen zou het inzetten van deze expertise binnen het reguliere onderwijs een meerwaarde betekenen in het onderwijsaanbod aan NT2-leerlingen.

Overleg tussen het samenwerkingsverband, de verschillende schoolbesturen en Taalschool Utrecht heeft geresulteerd in ambulante begeleiding expertise nieuwkomers binnen de stad Utrecht.

Uitgangspunt van de begeleiding ligt op het vergroten van de kennis en inzicht op de ontvangende school op het gebied van NT2, het bieden van praktische handreikingen en het coachen van leerkrachten binnen het reguliere onderwijs op het gebied van NT2-begeleiding.