Tips rondom de taalles: 
 • Bedenk of woordenschat het doel of het middel van de les is?​
  Wees niet bang om keuzes maken;
 • Wat moet, wat mag de leerling proberen en wat doet de leerling niet. ​(Op basis van het doel van de les)
 • Woordenschat geven en/of voorzeggen​ als dit niet het doel is. (Spieken)
 
 • Inzetten op pre-teaching in de thuistaal;
 • Teksten of nieuwe woorden van te voren mee naar huis​
 • Belangrijkste woorden vertalen:​​​Opzoeken, woordenboek/online​
 • Maak gebruik van een woordenschrift waarin alle nieuwe woorden komen​
 • Zet ondersteuning of een sterke medeleerling in om de woorden in het Nederlands te geven. 
 • Laat de leerling de tekst voor zichzelf vertalen zodat het doel begrip is en niet woordenschat.  
 • Kijk naar de digitale middelen vanuit de methode, is er de mogelijkheid om de tekst voor te laten lezen? 
 
 
Cookie instellingen