Digitale middelen 

Babadada
Voorop staat het onderwijzen van de Nederlandse taal, daarnaast het zelfstandig verwerken van de leerling. Hierbij kunnen ook ouders ingezet worden. Het openen van het netwerk in de thuistaal is al de eerste stap. De website Babadada.nl bied hierbij een fijne ondersteuning in meer dan 40 talen. 

Kinderen Nederlands leren met Emma (app)
Kinderen van gezinnen waar Nederlands de tweede taal is (NT2), hebben vaak grote moeite met het vlot opbouwen van voldoende woordenschat. Aangezien de ouders geen (of gebrekkige) Nederlandse taalbeheersing hebben, kunnen kinderen en ouders niet samen oefenen. Dat maakt het extra lastig om een taalachterstand in te halen. Ook hebben deze kinderen vaak moeite met het juiste lidwoord te gebruiken.
De app Talen leren met Emma is bijzonder geschikt voor NT2 kinderen om de Nederlandse woordenschat te vergroten. Daarnaast leert de app kinderen om bij elk zelfstandig naamwoord ook het juiste lidwoord te gebruiken. Kinderen kunnen de app vrijwel zonder begeleiding gebruiken. De app is de eerste 3 weken gratis. 🇳🇱 Kinderen Nederlands leren met Emma - App voor kleuters en peuters (leerkinderentalen.nl)

LOGO3000
LOGO3000 heeft een selectie woorden gratis beschikbaar gesteld. Een mooie lijst van 500 belangrijke basiswoorden. Hierbij zijn op basis van de praatplaten bij de diverse thema’s lestips geschreven waar ook mensen met weinig onderwijservaring en/of medewerkers zonder ervaring met nieuwkomers direct mee kunnen starten. De thema’s kunnen in de eerste 3 maanden in willekeurige volgorde worden aangeboden.
LOGO3000 kan ingezet worden door met de leerlingen de plaat voor te bespreken. De leerling kan daarna de woorden zelfstandig aanklikken om ze herhalen.
Via de link zijn ook woordlabels te downloaden die in de klas kunnen worden opgehangen voor het woordbeeld. LOGO3000 interactieve taalplaten op thema


 

Squla inzetten onder schooltijd
Het vak WoordExtra helpt peuters en kleuters in groep 1 en 2 bij het oefenen en vergroten van hun woordenschat. Met leuke spelletjes komen in ruim 6.000 vragen de belangrijkste woorden aan bod die kinderen moeten kennen als ze naar groep 3 gaan.
Squla is een oefenplatform voor kinderen in groep 1 t/m 8. Speel en oefen gratis met alle vakken in de klas van 08.30 tot 15.00 uur (op woensdag tot 13.00 uur). Voor leerkrachten is Squla gratis. Oefen en Vergroot de Woordenschat | Peuters en Groep 1 & 2 (squla.nl)
 

Online prentenboeken in alle talen
Het inzetten van prentenboeken is een fijne manier om de leerlingen meer taal aan te bieden. Echter om het boek te begrijpen is 85% tekstdekking nodig. Het netwerk in de thuistaal openen kan de leerling de mogelijkheid geven om het verhaal te begrijpen en de Nederlandse woorden te kunnen labelen.
‘Prentenboeken in alle talen’ is een initiatief van  Stichting VoorleesExpress. De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen die moeite hebben met taal extra aandacht krijgen. Samen met de ouders streven we ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen. Boeken – Prentenboeken in alle talen


Matific
- Matific is beschikbaar in meer dan 40 talen, waardoor je verschillende talen binnen dezelfde klas kunt gebruiken
- Instaptoets: bepalen van startniveau
- Slim algoritme: rekenactiviteiten dichtbij zone van naaste ontwikkeling
- Differentiatie in een klas is mogelijk 

Rekenblobs
- Aandacht voor automatisering
- Aanleren van rekenstrategie
- Aanleren van belangrijke rekenonderdelen 
- Adaptief

 
Cookie instellingen