Ilja

is een speltherapeute. Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij het spel gebruikt wordt om een kind te ondersteunen in zijn emotionele ontwikkeling. Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie een oplossing bieden. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. Een speltherapeute biedt het kind de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en helpt het kind om emotionele en cognitief nieuwe inzichten te verwerven.
Cookie instellingen