Het Samenwerkingsverband (SWV) Utrecht PO coördineert alle financiële middelen voor de extra begeleiding van leerlingen. Taalschool Utrecht kan de hulp inroepen van onderwijsconsulenten van het Samenwerkingsverband op het gebied van extra begeleiding of de mogelijkheden van plaatsing op gespecialiseerde scholen. Informatie over het Samenwerkingsverband is te vinden op www.swvutrechtpo.nl.

'Wij zijn het Samenwerkingsverband Utrecht PO. Wij doen gewoon wat nodig is, zodat ieder kind in Utrecht een passende onderwijsplek heeft. We vinden de samenwerking met scholen, schoolbesturen, kernpartners (buurtteam, leerplicht, jeugdgezondheidszorg), ouders en kinderen heel belangrijk en werken met elkaar samen vanuit de kernpartneraanpak. 
 
We zetten expertise en middelen in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben om zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te komen. De consulenten van het Samenwerkingsverband denken mee met school, ouders en eventueel kernpartners om gezamenlijk te komen tot de juiste ondersteuning. De scholen kunnen de consulenten betrekken door het aanvragen van een startgesprek, waar elke vorm van ondersteuning mee begint. Vormen van ondersteuning zijn bijvoorbeeld een A&O traject (kortdurende en preventieve ondersteuning), een arrangement voor interne of externe ondersteuning of een verwijzing naar speciaal (basis)onderwijs. Voor meer informatie over ons verhaal en onze werkwijze verwijzen we naar het ouder- en jeugdsteunpunt op onze website Ouder- en jeugdsteunpunt – SWV Utrecht PO. Alleen met elkaar bereiken we het beste voor ieder kind, daar zijn we van overtuigd'. 
Cookie instellingen