Tips rondom de spellingles: 
  • Maak onderscheid in fouten op regel of klankniveau. ​In beeld krijgen of alle klanken goed geautomatiseerd zijn. Anders hier prioriteit aan geven.
  • Maak keuzes of spellingsfouten ook gelden bij andere vakken. (Bijvoorbeeld bij teksten schrijven)  ​
  • Zet klanklessen in met focus op klankteken koppeling bij uitval.  ​
  • Bij verwerkingsopdrachten is kennis van woordenschat vaak een voorwaarde. Pas hier pre-teaching of een maatje toe.  
  • Zet spiekkaarten in voor eventuele regels of klanktakens die leerlingen nog niet beheersen.  
  • Kijk naar de mogelijkheden van digitale middelen vanuit de methode.  

 
Cookie instellingen