Wie zijn wij


Taalschool Utrecht is dé basisschool voor nieuwkomers in de stad Utrecht in de leeftijd van 4-12 jaar.
Wij heten leerlingen uit de hele wereld welkom.
Leerlingen uit meer dan 40 landen leren bij ons in een tot twee jaar intensief de Nederlandse taal.
Leerlingen worden voorbereid op een toekomst in Nederland en het reguliere Nederlandse onderwijs.
Daarbij vergeten we de sociaal emotionele ontwikkeling niet.
In een veilige en voorspelbare leeromgeving kunnen leerlingen zich ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden en kijken we welke doelen we kunnen behalen, zowel op didactisch als op sociaal emotioneel gebied. Respect en begrip voor de identiteit van andere nationaliteiten en culturen zijn belangrijke waarden op Taalschool Utrecht.
De medewerkers van Taalschool Utrecht vinden het bijzonder belangrijk dat leerlingen zich veilig kunnen voelen.
Veel wordt bereikt door het aanbieden en waarborgen van een duidelijke structuur, rust in de klas en orde binnen de school.
Zo lopen de leerlingen veelal in een rij het schoolgebouw binnen, begroeten zij de leerkrachten bij aanvang en verlaten van het lokaal.
Pesten wordt niet getolereerd. .