Ziek of te laat?

                                                                                          Lees de site in een andere taal via Google Translate.

Ziek... en dan? 

Ziek… en dan?
Bij ziekte van een kind moet de ouder of verzorger het kind
vóór 08.25 uur ziek melden. Dat kan telefonisch op nummer(s):

  • (030) 294 46 64 (locatie Ondiep, onderbouw, middenbouw en bovenbouw)
  • 06-39266245 (locatie Leidsche Rijn onderbouw, middenbouw en bovenbouw)

De leerkracht en/of schoolleiding zal contact houden met de
ouder of verzorger zodat op tijd maatregelen kunnen worden
genomen als een leerachterstand ontstaat.

Ook leerkrachten zijn wel eens ziek. In dat geval wordt
geprobeerd vervanging te regelen. Soms lukt dat echter niet.
De kinderen zullen dan over andere groepen verdeeld worden.
Het zal vrijwel nooit voorkomen dat leerlingen naar huis gestuurd
worden. Mocht dit toch het geval zijn zal er altijd contact
gezocht worden met de ouders/verzorgers.

Te laat komen

Wij vinden het erg belangrijk dat alle kinderen op tijd op school
zijn. Is een leerling te laat op school, dan is dat erg vervelend
voor de leerkracht, andere leerlingen maar ook voor het kind
zelf. Wanneer uw kind te laat komt, dan wordt dit geregistreerd
door de leerkracht.
Wij hanteren de volgende regels:
Uw kind is 3x te laat op school
U ontvangt een brief van de leerkracht met daarin een
uitnodiging voor een gesprek.
Uw kind is 6x te laat op school
U ontvangt een uitnodiging van de locatieleider en er volgt
nogmaals een gesprek.
Uw kind is 9x te laat op school
De locatieleider doet melding van frequent verzuim bij
de leerplichtambtenaar.


naar boven ↑