Ouderbijdrage

                                                                                              Lees de site in een andere taal via Google Translate.   

 

Onderwijs in Nederland is gratis. Wel vragen wij een vrijwillige bijdrage voor de kosten die wij voor uw kind maken, en die niet betaald worden door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit geld wordt gebruikt voor feestjes, excursies, het schoolreisje, etc.

De bijdrage is €45,- per schooljaar voor één kind.
De bijdrage is €40,- per schooljaar voor het tweede, derde en vierde kind.

In september, of direct na inschrijving, ontvangt u de rekening. Dit bedrag kunt u contant betalen aan de administratie of overmaken naar het volgende IBAN nummer:

NL 57 RABO 0306 9744 44 t.n.v. Taalschool Utrecht, Stichting PCOU. 

De kosten kunnen per jaar of per halfjaar worden betaald. Bij de aanmelding van uw kind vragen we u akkoord te gaan met de bijdrage. Het vrijwillige karakter van deze bijdrage betekent dat de toelating van een leerling niet is gekoppeld aan de bereidheid van de ouders om de ouderbijdrage te betalen. Als er door u geen bijdrage wordt gegeven, kan dat tot gevolg hebben dat uw kind niet mee kan doen aan bepaalde activiteiten (inclusief het schoolreisje) die uit de bijdrage worden betaald. Het beheer van de ouderbijdrage ligt bij de schoolleiding. Het schoolbestuur heeft daarvoor eindverantwoordelijkheid; daarom wordt jaarlijks een ‘jaarrekening’ bij het bestuur ingediend. Als u een U-pas heeft wordt de ouder- bijdrage betaald door de gemeente Utrecht.