Klaar voor een nieuwe school

                                                                                               Lees de site in een andere taal via Google Translate.

Klaar voor een nieuwe school

Uitstroom naar het regulier Basis Onderwijs

Als een leerling klaar is voor de overstap naar een vervolgschool worden de volgende stappen doorlopen:

Stap 1) De leerkracht informeert ouders/verzorgers dat hun kind klaar is voor uitstroom en geeft ze een uitstroomkaart mee. 

Weetje: Taalschool Utrecht heeft twee vaste uitstroommomenten: na de voorjaarsvakantie en na de zomervakantie.

Stap 2) Ouders/verzorgers melden hun kind aan bij de school van hun keuze en geven de uitstroomkaart aan de school. 

Weetje: Op www.scholenopdekaart.nl is informatie beschikbaar over alle basisscholen van Nederland. Er kan op postcode gezocht worden naar een school in de buurt. Van alle scholen is informatie beschikbaar over schooluren, leerlingenaantal, inspectierapporten, resultaten en meer. 

Stap 3) De vervolgschool neemt contact op met de IB’er (Intern Begeleider) van Taalschool Utrecht voor informatie over de onderwijsbehoeften van de leerling. 

Stap 4) De vervolgschool neemt een besluit over plaatsing en informeert ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers informeren Taalschool Utrecht.

Mocht de school geen mogelijkheid voor plaatsing hebben, dan probeert deze school ouders/verzorgers te helpen met het vinden van een andere school. Hierbij kunnen IB’ers van Taalschool Utrecht eventueel meedenken.

Stap 5) Taalschool Utrecht bespreekt het overdrachtsdossier met ouders en zorgt voor (beveiligde) elektronische overdracht (via een OSO) naar de vervolgschool. Indien wenselijk vindt er een warme overdracht plaats via een overleg met ouders en de nieuwe school.

Stap 6) Drie maanden na uitstroom stuurt de IB’er van Taalschool Utrecht een overstaprapportage (vragenlijst) naar de vervolgscholen. Deze informatie wordt gebruikt om te kijken naar eventuele verbeterpunten in ons onderwijs. Indien gewenst neemt de IB'er van Taalschool Utrecht contact op met de vervolgschool of overlegt met de overstapconsulente van Taalschool Utrecht. 

Website
POVO Utrecht heeft een website gemaakt waarop u meer kunt lezen over alles wat met POVO te maken heeft. U kunt hier klikken om naar de POVO website te gaan. 

 

naar boven ↑

 

 Bekijk hier de uitstroomcijfers van juli 2019

uitstroom