Seminar Taalschool 2017

Seminar Taalschool Utrecht over onderwijs aan nieuwkomers groot succes.

Wat komt er kijken bij onderwijs aan nieuwkomers, zoals kinderen uit Syrië, Oekraïne en Ghana? Die vraagt stond centraal tijdens het Seminar van Taalschool Utrecht op woensdag 24 mei in het ZIMIHC theater in Zuilen. Prominente sprekers voerden het woord, waaronder wethouder Jeroen Kreijkamp, OCW-ambtenaar Fons Dingelstad en schrijver Rodaan Al Galidi. Taalschool-directeur Karlijn de Jonge: “Onderwijs aan vluchtelingenkinderen vergt een specifieke inzet en is een verantwoordelijkheid van alle Utrechtse scholen. Met dit Seminar hebben we die boodschap kracht bijgezet.”

Taalschool Utrecht is dé basisschool voor nieuwkomers in Utrecht. De afgelopen twee jaar verwelkomde de stad Utrecht honderden nieuwe inwoners. De Taalschool vangt alle kinderen van 4 tot 12 jaar op en zorgt voor een goede schoolstart in Nederland. De Jonge: “146 leerlingen zijn in juli 2017 klaar om door te stromen van de Taalschool naar het reguliere onderwijs. Om deze doorstroom soepel te laten verlopen, spraken we tijdens het Seminar met andere scholen over de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen en over wat dat van scholen vraagt.”

Het doel van de middag was:

- Utrechtse scholen enthousiast maken voor onze leerlingen
- Informatie geven over ons curriculum en de groei van de school
- Uitleg geven over de uitstroom en de focus op de groei die kinderen hebben doorgemaakt (i.p.v. kijken naar wat ze niet kunnen)
- Transfer maken tussen regionale en landelijke politiek & organisaties: scholen staan er niet alleen voor! 
- Inventariseren welke behoeften Utrechtse scholen hebben. 

Genodigden waren intern begeleiders, besturen en directies van de verschillende (middelbare)scholen in Utrecht. Ook andere organisaties zoals buurtteams, hoge scholen, logopedisten en vele anderen waren geïnteresseerd en aanwezig.

Aan het eind van de middag hebben de aanwezigen een mapje gekregen met nog meer informatie. Hieronder de digitale versies van de handouts:

- Handout: Thuistalen waarderen en gebruiken

- Handout: Cultuur Educatie

- Flyer meertalig opvoeden

- Link naar publicatie van PO-raad: Ruimte voor nieuwe talenten.