Kijken op de taalschool

Regelmatig krijgen wij vragen van collega’s die werken op scholen in Utrecht of daarbuiten over passend (taal-) onderwijs aan nieuwkomers en/of NT2 leerlingen. Wilt u met eigen ogen zien hoe wij ons onderwijs georganiseerd hebben of wilt u ons vragen en/of casuïstiek voorleggen? Meldt u zich dan aan voor één van de vijf open-ochtenden via administratie@taalschoolutrecht.nl.  

Tijdens een open-ochtend ziet u de leerkrachten aan het werk en hebben we tijd om met elkaar in gesprek te gaan over uw en onze onderwijspraktijk.

Volgend schooljaar '20/'21, zijn er weer kijkochtenden! (Datums volgen nog)

 

Het programma:

08.00 inloop en kennismaking met het team
08.20 uitleg kijkochtend door directie
08.25 - 10.30 kijken in de klas
10.30 - 10.45 koffiepauze
10.45 - 11.30 uitleg door directie/IB over de school

Voor iedere open-ochtend hebben we maximaal 10 plekken beschikbaar. Om privacy redenen is het maken van niet-geanonimiseerde aantekeningen en het maken van foto’s- en filmopnames niet toegestaan.