De Taalschool in het kort

Taalschool Utrecht is de basisschool voor nieuwkomers in Utrecht. Taal, cultuur en sociale vaardigheden zijn geïntegreerd in ons onderwijs. Leerlingen voelen zich welkom en maken een goede start in de Nederlandse samenleving. Een leerling die onze school verlaat, begrijpt en gebruikt de Nederlandse taal voldoende om door te kunnen groeien in het vervolgonderwijs.

Onze leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar zijn afkomstig uit de hele wereld, spreken niet of onvoldoende de Nederlandse taal en krijgen bij ons de mogelijkheid om binnen ongeveer 1 a 1,5 jaar Nederlands te leren.

Dit betekent dat wij:

· Leerlingen een veilige en voorspelbare leeromgeving willen bieden;

· De focus leggen op het leren van de Nederlandse taal, maar hiernaast het reguliere Nederlandse onderwijscurriculum volgen. De leerlingen krijgen vakken zoals rekenen, lezen en spelling;

· Onderwijs bieden in kleine groepen door speciaal opgeleide leerkrachten;

· Leerlingen onderwijs bieden op zijn of haar eigen niveau;

· Aandacht hebben voor sociaal emotioneel leren;

· Leerlingen leren respectvol om te gaan met anderen en elkaars culturen;

· Een expertisecentrum zijn op het gebied van onderwijs aan nieuwkomers.