Intern begeleiders

Lees de site in een andere taal taal via Google Translate.

Er werken twee intern begeleiders op Taalschool Utrecht:  

 

Internbegeleiders       
       
20190611 1755 800

 

20190611 1771 800

 

Marleen van Bladeren 

 

Anne-Eva van der Mark

 

 

 

 

 

Intern begeleider onderbouw en middenbouw, Marleen van Bladeren
Maandag t/m donderdag: 
locatie Ondiep (06-14878957 / 030-2944664)

Intern begeleider middenbouw en bovenbouw, Anne-Eva van der Mark:
Maandag, dinsdag, donderdag middag en vrijdag: 
 (06-41642136 / 030-2006118)

De intern begeleiders zijn te bereiken via ib@taalschoolutrecht.nl.

 

U kunt bij hen terecht wanneer u vragen hebt, bijvoorbeeld:

- Ik wil graag weten wanneer mijn kind de overstap mag/kan maken naar een vervolgschool

- Ik wil informatie over welke onderwijsvormen er in Nederland zijn

- Ik wil graag weten hoe het onderwijsaanbod/onderwijsorganisatie eruit ziet

- Ik wil graag hulp bij het begrijpen van het gedrag van mijn kind

- Ik wil graag weten waar ik terecht kan wanneer ik zorgen heb over mijn kind

- Ik wil graag hulp bij het zoeken naar een geschikte vervolgschool voor mijn kind