Extra ondersteuning

  Lees de site in een andere taal via Google Translate.


De intern begeleider (IB)          

De Intern begeleider is verantwoordelijk voor het ondersteuningsbeleid ten aanzien van leerlingen die om welke reden dan ook iets extra’s nodig hebben. De IB-er coördineert de interne en externe ondersteuning en heeft daarin een coachende rol richting het team van Taalschool Utrecht. Ze onderhoudt de contacten met alle kernpartners: het Buurtteam, de onderwijsconsulenten van het Samenwerkingsverband, de therapeuten en specialisten, medewerkers van de afdeling leerplicht van de gemeente Utrecht en van de Jeugdgezondheidsdienst.

Hier vindt u nog meer informatie over de intern begeleiders
Contact met de intern begeleiders.
naar boven ↑

 

Speltherapie 

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij het spel gebruikt wordt om een kind te ondersteunen in zijn emotionele ontwikkeling. Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie een oplossing bieden. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. Onze speltherapeute biedt het kind de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en helpt het kind om emotionele en cognitief nieuwe inzichten te verwerven. 
naar boven ↑

 

Logopedie

Soms krijgt de leerkracht de indruk dat de spreekvaardigheid van de leerling niet bij het ontwikkelingsniveau van het kind past. Het kind lijkt bijvoorbeeld niet goed te articuleren of de taalontwikkeling komt niet goed op gang. In dit geval adviseren wij de ouder(s)/ verzorger(s) een afspraak te maken met de logopediste Hiske Horstman bij ons op school.

Aanwezig op dinsdag en woensdag, in de logopedieruimte op de 2e verdieping.

Contact met de logopedist.
naar boven ↑

 

Orthopedagoog

De orthopedagoog van 'Opdidakt' adviseert op het gebied van ondersteuning en begeleiding van leerlingen. In sommige gevallen zal de orthopedagoog een onderzoek uitvoeren om de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart te brengen.
naar boven ↑

 
Ergotherapie

Mocht uw kind extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van de fijne of de grove motoriek, of als het problemen ervaart in de sensorische informatieverwerking, prikkelverwerking of het plannen en organiseren, dan kunt u door de leerkracht in contact gebracht worden met de Ergotherapeute, Siem Matton, bij ons op school.

naar boven ↑

 

Jeugdgezondheidszorg

De schoolarts kijkt naar de algemene gezondheid van uw kind. Er is daarbij altijd extra aandacht voor ogen, oren, lengte en gewicht. 
Het adres van de schoolarts is:

Van Hoornekade 25
3554 AR Utrecht

naar boven ↑

 

 

routeschoolartsondiepp 800

 

Tandwiel

De school werkt samen met 'Stichting Tandwiel'. Als u dat wilt wordt het gebit van uw kind via school door een tandarts gecontroleerd en behandeld. 

http://www.tand-wiel.nl/

naar boven ↑

 

Het Buurtteam

Waarvoor kunt u bij het buurtteam terecht?  U kunt met verschillende problemen of vragen terecht bij het buurtteam in uw wijk. bijvoorbeeld bij:

  - Echtscheiding                    
  - Schulden    
  - Werkloosheid                     
  - Huiselijk geweld                 
  - Psychische problemen.
  - Het opvoeden/opgroeien van uw kinderen

Hoe werkt het buurtteam? U kunt bellen, een e-mail sturen of gewoon langslopen om een afspraak te maken. In de wijk waar u woont is er ook een Buurtteam. Ook hier op Taalschool Utrecht zijn er vaste buurtteammedewerkers; via de leerkracht en de intern begeleiders kunt u hiermee een afspraak maken.

Wilt u meer weten?  Waar u een buurtteam in uw wijk kunt vinden?  
Kijk voor meer informatie en openingstijden op de website www.buurtteamsutrecht.nl
naar boven ↑

Samenwerkingsverband Utrecht PO

Het samenwerkingsverband SWV Utrecht PO coördineert alle financiële middelen voor de extra begeleiding van leerlingen. Taalschool Utrecht kan de hulp inroepen van onderwijsconsulenten van het Samenwerkingsverband op het gebied van extra begeleiding of de mogelijkheden van plaatsing op gespecialiseerde scholen. Informatie over het Samenwerkingsverband is te vinden op www.swvutrechtpo.nl.

 

naar boven ↑