De Taalschool

Taalschool Utrecht is een stedelijke voorziening voor nieuwkomers in de leeftijd van 4-12 jaar die in Nederland onderwijs willen of moeten volgen. Onze leerlingen zijn afkomstig uit heel de wereld, spreken niet of onvoldoende de Nederlandse taal en krijgen bij ons gedurende 1 á 2 jaar onder andere een intensief woordenschatprogramma aangeboden. Taalschool Utrecht ontvangt ook nieuwkomers die al enige tijd in Nederland onderwijs volgden op een AZC-school maar door verhuizing naar Utrecht ingeschreven dienen te worden op onze school. Kinderen die in Nederland zijn geboren maar meerdere jaren in het buitenland verbleven en daardoor de Nederlandse taal niet beheersen zijn ook welkom op onze school.

Taalschool Utrecht is een voorziening voor nieuwkomers. Dit houdt in dat kinderen die geen Nederlands spreken en niet tot de bovengenoemde doelgroep behoren, niet door ons worden aangenomen. Het is dus van groot belang dat ouders van niet Nederlands sprekende peuters een Voor- en vroegschoolse educatie voorziening zoeken. Peuters die al geruime tijd Voor- en vroegschoolse educatie hebben gevolgd, maar nog onvoldoende Nederlands spreken beschouwen wij niet als nieuwkomers. Deze kinderen worden dan ook niet door ons aangenomen.

De directie van Taalschool Utrecht is eindverantwoordelijk voor het aannamebeleid en is bevoegd een verzoek tot aanmelding te toetsen aan de door ons gestelde criteria. Indien u niet zeker weet of uw kind tot de hierboven beschreven doelgroep behoort, verzoeken wij u contact op te nemen met de directie.