Ziek of te laat?

                                                                                          Lees de site in een andere taal via Google Translate.

Als uw kind ziek is:

Bij ziekte van een kind moet de ouder of verzorger het kind vóór 08.25 uur ziek melden. Dat kan telefonisch:

Thorbecke: 06 48 49 58 72
Ondiep: nummer 030 294 46 64. 

De leerkracht en/of directie zal contact houden met de ouder of verzorger zodat op tijd maatregelen kunnen worden genomen als een leerachterstand ontstaat.

Als uw kind te laat op school komt:

Wij vinden het erg belangrijk dat alle kinderen om 08.25 uur op school zijn. Is een leerling te laat op school, dan is dat erg vervelend voor de leerkracht, andere leerlingen maar ook voor het kind zelf. Wanneer uw kind te laat komt, dan wordt dit geregistreerd door de leerkracht.

 

Wij hanteren de volgende regels:

Uw kind is 3x te laat op school

U ontvangt een brief van de leerkracht met daarin een uitnodiging voor een gesprek.

Uw kind is 6x te laat op school

U ontvangt een uitnodiging van mevr. K. de Jonge of mevr. J. Olsthoorn of de Heer A. de Wit, er volgt nogmaals een gesprek.

Uw kind is 9x te laat op school

De schoolleiding doet melding van frequent verzuim bij de leerplichtambtenaar.


naar boven ↑