Privacy

 

Privacy Statement


Taalschool Utrecht verwerkt van al zijn leerlingen persoonsgegevens. Wij vinden een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en wij zijn ons bewust van de privacywetgeving. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van onze leerlingen. In deze privacy toelichting leggen wij u en de leerling graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van onze leerlingen omgaan.

Uitgebreid Privacy Statement

 

Hoe maken we gebruik van beeldmateriaal van onze leerlingen?

Lees het in deze brief.

 

DE AVG wet verplicht iedereen die een website heeft en gebruik maakt Van cookies de bezoeker van de website hierover te informeren.

Hieronder staat een GENERIEK CONCEPT COOCKIE STATEMENT.