Zorg

  Lees de site in een andere taal via Google Translate.


De intern begeleider (IB)
          

De Intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg, waarbij een coachende en begeleidende rol hoort. De Intern begeleider is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school, daarnaast begeleidt/coacht ze leerkrachten op het gebied van de zorg en is ze (mede) verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het zorgbeleid op onze school. 

Speltherapie 

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij het spel gebruikt wordt om een kind te ondersteunen in zijn emotionele ontwikkeling. Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie een oplossing bieden. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. Onze speltherapeute Esther Pross, biedt het kind de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en helpt het kind om emotionele en cognitief nieuwe inzichten te verwerven.
Contact met de speltherapeut.
naar boven ↑

Logopedie

Soms krijgt de leerkracht de indruk dat de spreekvaardigheid van de leerling niet bij het ontwikkelingsniveau van het kind past. Het kind lijkt bijvoorbeeld niet goed te articuleren. In dit geval adviseren wij de ouder(s)/ verzorger(s) een afspraak te maken met de logopediste Marieke Hordijk bij ons op school.
Contact met de logopedist.

naar boven ↑

Orthopedagoog

De orthopedagoog van BNT Consult adviseert op het gebied van ondersteuning en begeleiding van leerlingen. In sommige gevallen zal de orthopedagoog een onderzoek uitvoeren om de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart te brengen.
naar boven ↑

Jeugdgezondheidszorg

De schoolarts kijkt naar de algemene gezondheid van uw kind. Er is daarbij altijd extra aandacht voor ogen, oren, lengte en gewicht. 
 

Tandwiel

De school werkt samen met Stichting Tandwiel. Als u dat wilt wordt het gebit van uw kind via school door een tandarts gecontroleerd en behandeld. 
http://www.tand-wiel.nl/

Het buurtteam

Waarvoor kunt u bij het buurtteam terecht?  U kunt met verschillende problemen of vragen terecht bij het buurtteam in uw wijk. bijvoorbeeld bij:

  - Echtscheiding                    
  - Schulden    
  - Werkloosheid                     
  - Huiselijk geweld                 
  - Psychische problemen.
  - Het opvoeden/opgroeien van uw kinderen

Hoe werkt het buurtteam? U kunt bellen, een e-mail sturen of gewoon langslopen om een afspraak te maken. In de wijk waar u woont is er ook een Buurtteam. Ook hier op Taalschool Utrechtl is er een buurtteammedewerker. Op woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur is Khadija el Ayachi voor de ouders en kinderen van de school aanwezig. Samen met Khadija kunt u overleggen wat het handigst is. Khadija weet welke collega’s binnen de buurtteams u verder kunnen helpen. Loop gerust eens bij haar langs, u bent van harte welkom. 

Wilt u meer weten?  Waar u een buurtteam in uw wijk kunt vinden? 
Kijk voor meer informatie en openingstijden op de website www.buurtteamsutrecht.nl
naar boven ↑

Zorgteamoverleg

In het zorgteamoverleg worden leerlingen besproken waarbij de onderwijsbehoeften onvoldoende duidelijk zijn en/of bij wie er sprake is van multi-problematiek. Het zorgteamoverleg is een gepland moment tussen directie, de leerkracht, intern begeleider, orthopedagoog en eventueel andere deskundigen. Het is gericht op een individuele leerling, met als doel het beantwoorden van de hulpvraag van de leerkracht.
naar boven ↑