Missie en visie

De missie van de Taalschool

Lees de site in een andere taal via Google Translate.

Taalschool Utrecht is een stedelijke voorziening voor nieuwkomers in de leeftijd van 4-12 jaar die in Nederland onderwijs willen of moeten volgen. Onze leerlingen zijn afkomstig uit heel de wereld, spreken niet of onvoldoende de Nederlandse taal en krijgen bij ons gedurende 1 á 2 jaar onder andere een intensief woordenschatprogramma aangeboden waarbij ook aandacht is voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen binnen een nieuwe cultuur. 

De Taalschool wil effectief onderwijs verzorgen dat aansluit bij het individuele niveau van de kinderen uit de doelgroep, hun ontwikkeling stimuleren en met hen een uitstroomniveau bereiken dat de hoogste slagingskans biedt op de vervolgschool. Daarnaast wil de Taalschool respect voor de diverse culturele achtergronden van de leerlingen uitdragen, binnen een veilige leeromgeving.

De visie van de Taalschool

De Taalschool wil kinderen de Nederlandse taal leren zodat ze bij doorstroming naar het regulier onderwijs Nederlands spreken, lezen en schrijven - passend bij het vastgestelde uitstroomniveau. Daarnaast wil de Taalschool een veilige leeromgeving zijn waar leerlingen zich sociaal emotioneel kunnen ontwikkelen en zich hierbij begeleid weten door de leerkrachten. 

De Taalschool wil de ouders van de kinderen voorlichten over de leermogelijkheden en leerprestaties van hun kind(eren). Ook wil de Taalschool adviseren en in overleg met ouders het juiste onderwijs aanbieden of doorverwijzen naar de school die het best bij het kind past.